Hälsa

Din hobby eller Ditt jobb kan vara skadlig för hälsan
När man får ägna sig åt sin hobby blir det gärna många roliga timmar bland verktygen. Det är lätt glömma bort att en del av de material du använder kan vara farliga. Varje gång du löder, skär, svetsar, limmar, målar, lackar eller använder olika kemikalier bildas rök, gaser, ånga och lukter. Vissa märker du genast av medan andra är osynliga och luktfria.

Problem med huvudvärk, näsblod eller andtäppa?
Vid lödning och när olika typer av lim upphettas mer än 150°C bildas isocyanater. Andas du in dessa kväveföroreningar kan du drabbas av näsblod, illamående eller yrsel. Andra vanliga symptom är trötthet, huvudvärk, hudirritation, nästäppa och rinnande ögon samt irriterad hals och andningssvårigheter. Med tiden riskerar du att utveckla kronisk astma. Så din hobby kan vara skadlig för hälsan.

AirAware rensar luften du andas
Rökutsugen AirAware minskar koncentrationen av de gaser och ångor samt den svets- eller lödrök som bildas när du arbetar. Placera AirAware så nära arbetsplatsen som möjligt så suger den bort farliga ämnen från ansiktet. Rök, ånga och gaser blandas ut med luften i rummet och försvinner med verkstadens egen ventilation. Det räcker alltså inte med skyddsglasögon, handskar och förkläde. Du måste även tänka på att skydda slemhinnor och lungor!